fbpx

Kardiyoloji

EKG

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetlerin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe ekokardiyogram, kullanılan alete ise elektrokardiyograf denir.

EKG; kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanır. Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şekli hakkında bilgi edinilebilir.

EKG ile;

Kalbin işlevi değerlendirilebilir.
Kalp kasının kasılma şekli değerlendirilebilir.
Kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir.
Koroner yetmezliği veya enfarktüs tanısı konulabilir.
Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.
Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları kapsanabilir.
Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı)

EKG ortalama 5-10 dakika süren bir inceleme yöntemi olup ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir yöntem değildir.

Eko Kardiografi

Ultrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değişik yapılarını inceleme imkanı veren bir teşhis ve araştırma metodu olup USG frekansı saniyede 20.000’in üzerinde olan seslerdir.

EKO; kalbin tüm anatomik yapısına ek olarak kalbin kasılması, kapakçıkların açılıp kapanması gibi hareketleri de gerçek zamanda canlı olarak izleme olanağı verir. Kalp içinde dolaşan kandan yansıyan dalgalar da kapakların fonksiyonları (kapaktaki darlık, yetmezlik vb.) ve kalbin pompalama gücü hakkında bilgi verir.

EKO ile;

Kalp krizi
Kalp romatizması
Kalp yetersizliği
Kalbin kasılma sırasında bir defada pompaladığı kan miktarı ve yüzdesi hakkında bilgi edinilebilir.
Kalp boşluklarını birbirinden ve büyük damarlardan ayıran kalp kapakçıklarının yapı ve işlevlerinin değerlendirilmesi işlemi yapılabilir.
Kalp kapakçıklarının doğmasal ve edinsel yapı bozuklukları
İltihaplanmalar (Endokarditis)
Kalp dış zarı hastalıkları (Perikarditis, Perikard tümörleri)
Kalp boşluklarının çapları ve büyüklüklerinin saptanması
Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığının araştırılması
Kalp damar hastalıklarına ek olarak kalpte kasılma esnasında oluşabilecek sorunların değerlendirilmesi
Kalp boşluklarındaki basınç değişikliklerinin değerlendirilmesi
Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması
Doğmasal kalp hastalıkları değerlendirilebilir.

EKO ortalama 30 – 45 dakika süren bir inceleme yöntemi olup, ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir işlem değildir.

Renkli Dopler

Yansıyan ses dalgalarını kullanarak kan akışının görüntülenmesine yarayan bir tanı aracıdır. Büyük arter ve venalardaki kan akışını gözlemleyerek bu damarlarda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığının veya kan akışının azalıp azalmadığının tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Sonuçta felç, derin vena trombozu, akciğer embolisi gibi hastalıkların erken tanısı konmaya çalışılır.

Tansiyon Ölçümü

Tansiyon, dolaşımdaki kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Kanın damarlara kalbin kasılma anında (sistol) yaptığı basınç ‘Büyük Tansiyon’; gevşeme anında (diyastol) yaptığı basınç ise ‘Küçük Tansiyon’ olarak nitelendirilir.

Kalp sürekli olarak vücuda kan pompalar, bu şekilde vücutta bir kan basıncı meydana gelir. Kan basıncı, kalbin pompalama gücü ve damarların buna karşılık olarak verdiği dirençle ilgilidir. Kalbin bu aktivitesinde veya damarlarda meydana gelen herhangi bir değişiklik tansiyonu etkiler. Bu değişiklikler doğuştan (genetik) olabileceği gibi daha sonradan da oluşabilir. Normal kan basıncı hayvan türleri arasında, bir türün kendi içinde ve yaşa da bağlı olmak üzere bireyden bireye göre büyük ölçüde değişebilir.
İlerleyen yaşlarda yaşa bağlı olarak
Acil olgularda (şok, travma, toksikasyon, kalp zarında sıvı toplanması vs.)
Kalp ve damar hastalıklarında
Böbrek yetmezliği ve hastalıklarında
Metabolik hastalıklarda
Hormonal dengesizliklerde
Şeker hastalığında
Kanser olgularında
Anestezi hazırlığında, anestezi sırasında ve hastanın izlenmesinde
Santral sinir sistemi ve beyin rahatsızlıklarında oluşabilecek birçok olası problemde tansiyonda değişiklikler meydana gelir.

Özellikle ileri yaşlardaki hayvanlarda düzenli olarak her 3 ayda 1 olarak yapılacak tansiyon ölçümü ile tansiyon kaynaklı oluşabilecek birçok olası hastalığın önüne geçilebileceği unutulmamalıdır.

Kliniğimizde tansiyon ölçümü yapılmakta olup, kısa süreli ve ağrısız bir işlemdir.

Kalp Cerrahisi

Kalp tümörleri
Kalp kesesi tümörleri
Perikardiyal efüzyon olguları ve Perikardiyosentez
Doğmasal kalp anomalilerindeki defektlerin düzeltilmesi operasyonları kliniğimizde yapılmaktadır.