fbpx

Endoskopi (Gastroskopi ve Kolonoskopi)

Endoskopi

8-12mm kalınlığında kıvrılabilir kameralı bir ışık kaynağıyla içi boşluklu organların incelenmesi gerekilen durumlarda biyopsi alınmasını sağlayan işlemdir.

Gastroskopi

Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının incelenmesine gastroskopi denir. Midenin hastalıklarının tanısında çok önemli bir yeri vardır. Mide ülserleri kedi ve köpeklerde gastrik lenfomanın tanısı, yenilen yabancı cisimlerin çıkartılması gerekli durumlarda biyopsi alınmasını sağlar.

Kolonoskopi

Oniki parmak barsağından sonraki ince barsak ve kalın barsağın incelenme işine ise kolonoskopi adı verilir

Artroskopi

Fiberoptik cihazlar kullanılarak eklemlerin içlerini görüntülü muayene ederek eklem içinde meydana gelen hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini sağlayan bir yöntemdir. En çok diz ekleminde menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları, kıkırdak yaralanmaları ve hastalıklarında kullanılmakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Bunların yanı sıra dizin içinde eklem kıkırdağı ve menisküsler hariç her yeri kaplayan sinovya adı verilen zar tabakasının çok çeşitli hastalıklarında da artroskopi çok başarılı teşhis ve tedavi yöntemidir. Açık ameliyatlarda ekleme ulaşabilmek için büyük kesiler yapılması gerekir. Buna rağmen eklemin her yerini görmek çoğunlukla olası değildir. Ameliyat sonrasında ağrı daha fazladır ve buna bağlı olarak rehabilitasyon ve iyileşme dönemi daha uzun ve daha sıkıntılıdır.

Artroskopide eklemi görüntülemek için kullanılan cihazın kalınlığı yaklaşık yarım santimetredir. Bu nedenle bir santimetreden daha küçük bir kesiye gereksinim vardır. Eklem içindeki yapıları ve bölgeleri muayene etmek , yoklamak, hastalıklı veya yaralanmış yapıları kesmek, dikmek ve tutmak için kullanılan aletlerin kalınlıkları da birkaç milimetre olduğundan, bu aletlerin eklem içerisinde kullanılabilmesi için de bir santimetreden küçük bir kesi yeterlidir.

Broncoskopi

Göğüs hastalıklarında vazgeçilmez bir tanısal işlem olan fiberobtik bronkoskopi sayesinde başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tanısı konulabiliyor. Küçük ırklarda sıkça görülülen tracheal collapsın (soluk borusunda daralma) teşhisinde önemli rolu vardır. Yine akciğer bölgesinin klasik cerrahi işlemleri çok ağır olduğunda bronkoskopi ile yapılan görüntüleme ve biyopsileme işlemlerinin hiçbir koplikasyonu yoktur.

Rinoskopi

Endoskopik olarak burun ve üst solunum yollarının incelenmesidir. Bölgedeki tümörlerin ve kaçan yabancı cisimlerin tespiti uzaklaştırılması ya da biyopsi alınmasında kullanılır.

Whatsapp Destek